Koje su najbolje igračke za djecu?

srecna djeca lopta 2Igračka predstavlja osnovu dječje igre, njen je pokretač, daje ideju za igru i sadržaj igri.
Koja će igračka biti omiljena vašem djetetu umnogome zavisi od njegovog vršnjačkog okruženja, što nikako ne znači da roditelji na izbor igračaka nemaju uticaj.


Kada kupite djetetu auto na daljinski ili kompjutersku igricu, jasno je kako će se vaše dijete sa njima igrati. Međutim ako mu kupite rolere, loptu ili frizbi ,znači da ste ga motivisali na fizičku aktivnost. Iz ovoga se može zaključiti da se igra motiviše određenom igračkom. Igračka usmjerava ponašanje djeteta, zato je bitno napraviti dobar izbor.
Svaka igračka mora da ispunjava pedagoške, higijensko-zdravstvene i estetske zahtjeve. Drugim riječima igračka mora da bude primjerena uzrastu djeteta kome je namijenjena, da pokreće dječje psihofizičke sposobnosti, da može da se oblikuje i mijenja, da u djetetu probudi radoznalost, kreativnost, raspoloženje i podstiče ga na aktivnu igru. Najbolje igračke za djecu moraju biti izrađene od kvalitetnog materijala, bez oštrih ivica, kako se dijete ne bi povrijedilo tokom igre, postojane boje, lako periva ,da ne zadržava prašinu, drugim riječima da ne šteti zdravlju djeteta. Kada kupujete igračku obratite pažnju da li igračka ima atest o neškodljivosti materijala od koga je izrađena. Igračke treba da budu i lijepe, vedrih boja, skladnog oblika, jer sem što služe za igru one su i sredstvo pomoću koga dijete od malih nogu razvija osećaj za lijepo. Uzrast djeteta, uslovljava i izbor igračke, zato što svaki period u razvoju djeteta karakteriše određeni oblik igre.
Igračka ponekad može biti privlačna roditelju a da nema nikakvu suštinsku vezu sa dječjim potrebama, jer svaki preferira određenu vrstu igračke. Lopta, lutke, knjiga, kocke su igračke koje su omiljene svakom djetetu i prisutne u svim uzrastima.
Kako dijete raste, rastu i djetetova želja i potreba za novim i složenijim igračkama.
Djeca u uzrastu od tri godine imaju veliki stepen energije ali im je obim pažnje mali.
Za ovaj uzrast najbolje igračke su konstruktivni materijali poput pribora za crtanje, plastelina, raznih kocki sa otvorima, bockalica, jednostavnih slagalica. Djeci u ovom uzrastu privlačne su igračke poput kućnog namještaja, majstorskog alata, ljekarskog pribora i slično.
U četvrtoj i petoj godini života kod djeteta se brzo razvijaju motoričke vještine, pa stoga djetetu treba kupiti igračke koje traže akciju, pokret. Možete mu kupiti biciklo, tricikl ili trotinet. U ovom uzrastu dijete sazrijeva, razvija govorne i intelektualne sposobnosti, što mu daje mogućnost da prihvati nove oblike igara to jest igre sa pravilima, igre sa zadatkom. U ovim igrama dijete treba da nauči da slijedi unaprijed određeni tok igre, redosljed igranja, pa je poželjno da koristiti različite oblike domina koje imaju slikovni sadržaj, čovječe ne ljuti se, puzzle, karte. Treba koristiti pribor za crtanje, slikanje, makaze. U ovom uzrastu, djeca vole da budu u situacijama iz svakodnevnog života, da oponašaju odrasle, da glume mamu i tatu, pa im zato obezbijedite neophodne rekvizite za takvu igru.
U predškolskom uzrastu djeci treba kupiti igračke koje traže veći obim pažnje, podstiču koncentraciju, usmjeravaju na problem i rješavanje problema. Pogodne igračke za ovaj uzrast su razne društvene igre poput šaha i slično. Djeca u predškolskom uzrastu trebalo bi da savladaju osnovna pravila ponašanja u saobraćaju , pa je pogodno nabaviti im saobraćajne znake, automobile, figurice pješaka i saobraćajaca. Ukoliko dijete ima interesovanja za slova i brojeve, omogućite mu da ih kroz igru upozna. Nabavite mu slovarice, slagalice sa slovima i brojevima. Kod dosta djece u ovom uzrastu javlja se interesovanje za sportske aktivnosti, pa im možete ponuditi razne sportske rekvizite.
Kada birate igračku izaberite onu koja sadrži više mogućnosti za igranje i više funkcija kako bi obogatili dječiju igru i saznanje. Ne kupujte iste ili slične igračke već gledajte da one budu raznovrsne.

 


Izvor: http://www.ostrvosablagom.rs/koje-su-najbolje-igracke-za-decu/

Kontakt

SKALA MONTE D.O.O.

Rijeka Crnojevića,
81250 Cetinje, Montenegro.

tel: +382 20 651 786, +382 68 05 80 80
e-mail: office@skalamonte.me